تبلیغات
آذر گل | فروش بذر و نشاء،گل و گیاه - بوته هندوانه
کــــاشــت هِـــندوانه به روش آبــــیاری نــواری

 

     

هنــدوانه منبعی غنی از ویتامین ث و ویتامین آ است.  

همچنین مقدار زیادی ویتامین ب۶ و ب۱ و مواد معدنی مانند پتاسیم ومنیزیم دارد.

 

برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید.

گیاه شناسی:

هندوانه بومی مناطق گرم آفریقاست و در قرن شانزدهم  بهاروپا آورده شدو سپس از اروپا به آمریکا منتقل و کشت آن شروع گردیده. در بعضی از نوشته ها چنین مشهود است که مصریان قدیم و از اسپانیائی ها هندوانه را می کاشتند و از میوهآن استفاده غذایی می نمودند.

هندوانه گیاهی است یکساله و علفی ، سیستم ریشه ای هندوانه قوی و کامل است و از ریشه های فرعی و تارهای کشنده تشکیل می شود. قطر ریشه اصلی در نزدیکی یقه به 1 تا 5/1 سانتی متر ( در هندوانه های خودرو 5 تا 7 سانتی متر) و به فاصله 25تا 30 سانتی متر دورتر از یقه بشدت از قطرش کاسته شده و به شکل رشته نازک نخ مانندی عمودی در زمین فرو می رود.

ریشه هندوانه رشد عمیقی دارد ودر بعضی از خاک ها تاید تا عمق ( به عمق 1 حتی بیشتر)نفوذ نماید ریشه های فرعی بلافاصله از قسمت بالای ریشه اصلی بطور مایل منشعب شده و در عمق 20 تا 30 سانتی متری خاک پراکنده می شوند. ریشه های فرعی درجه یک معمولاً طویل تر از ریشه اصلی بوده و طول آنها ممکن است به 4 تا 5 متر برسد. ریشه های فرعی درجه یک به نوبه خود به ریشه های فرعی درجه 2 و 3 منشعب می شوند. سیستم ریشه ای یک بوته هندوانه ممکن است 7تا 10 متر مکعب حجم خاک را فرا گیرد.

ساقه هندوانه خزنده—(طول شاخه های خزنده آن شاید به 4-5 متر برسد)نازک و طویل با مقطع پنج ضلعی مدور و کرکدار نازک است. طول ساقه ممکن است 4 تا 5 متر برسد. از ساقه اصلی ساقه های فرعی منشعب می شوند .

برگ های هندوانه قلبی شکل با بریدگی های عمیق و به رنگ سبز خاکستری و با دمبرگ طویل و بدون گوشوارک است.

هندوانه گیاهی یک پایه بوده وگل های نر و ماده آن بطور جداگانه روی یک بوته قرار دارند گل ها در محور برگ ها به صورت انفرادی قرار می گیرند تعداد گل های نر همیشه بیشتر از گل های ماده است .

جام گل کامل و زنگوله ای شکل بوده واز 5گلبرگ زرد لیمویی یا سبز متمایل به زرد که درقاعده متصل به کاسه گل می شوند تشکیل شده است .

تخمدان ها پوشیده از کرک و دارای 3 تا 4و گاهی 5 حجره هستند مادگی گل کوتاه و پرچم های گل ماده ناقص اند.

معمولاً گرده هانیز در گل ماده ناقص اند ولی گاهی اوقات ممکن است دارای استعداد باروری نیز باشنددر بعضی از ارقام هندوانه گل های ماده بدون پرچم نیز دیده می شود. گل نر علاوه برجام گل دارای 5 پرچم است که چهار تای آن 2به2 بهم چسبیده و یکی آزاد است. پرچم ها به کیسه های زرد رنگ گرده منتهی می شوند .

خاک:

هندوانه خاک‌های شنی وسبک راکه از نظر مواد آلی غنی باشد واز زهکشی خوبی برخوردار باشند می پسندد . در خاک های رسی هم محصول خوبی می دهدبه شرط آنکه آب تحت الارض در پائین نگهداشته شود . در خاک های حاصلخیز و زهکشی شده شنی رسی و لومی شنی ، بهترین خاک برای رشد هندوانه است . خاک‌های کمی اسیدی تاpH خنثی مناسب کشت هندوانه می باشدpH بین 6 تا 7 برای کشت هندوانه بسیار مناسب است.

مقداربذر :

—میزان مصرف بذر برای یک هکتار 3-4 کیلوگرم می باشد بذور هندوانه را موقعی می کارند ، که دمای محیط به 20 درجه سانتی گراد رسیده باشد .

—نظر به اینکه هندوانه به سرماحساس است

—بنابراین تا برطرف نشدن کامل سرما باید از کاشت بذر در هوای آزاد خود داری کرد وبذر هندوانه در دمای بین 25 تا 30 درجه سانتی گراد جوانه زده و سبز می شود.

—دركلیه روش های كشت در اراضی شور می بایست از مقدار بیشتری بذر نسبت به اراضی شیرین در هنگام بذر پاشی استفاده نمود تا ازسطح سبز خوبی برخوردار شد.

—درصورت تکرار کشت در سال بعد در هنگام شخم می بایست ابتدا شوره های حاصله روی

—سطح خاك را جمع آوری نموده وسپس نسبت به شخم اقدام نمود که به صلاح نمی باشد.

آماده سازی زمین:

برای کاشت هندوانه زمین را درپائیز سال قبل شخم زده و آنرا به حال خود می گذارند . کلوخ های حاصله از شخم در فصل زمستان توسط سرما و یخبندان پوک و نرم شده و در بهار قبل از کاشت، زمین را 1 الی2 بار دیسک می زنند تا خاک کاملاً نرم شود و سپس اقدام به کشت می کنند ومی توان با کود سبزیا کود حیوانی خاک های نامناسب را اصلاح نمود.

احتیاجات کودی:

كودهای زیر شخم

—كودهای فسفاته و پتاسه بهتر است قبل از كشت حدود 3-4 ماه در شرایط مرطوب و 6 الی 8 ماه در شرایط خشك به زمین اضافه نمود و توسط شخم یا دیسك زیر خاك نمود تا در هنگام كاشت كودها تجزیه و مورد استفاده گیاه قرارگیرد.

—میزان مصرف کود حیوانی بین 15تا 20 تن در هکتار است.

—مقدار250- 300کیلو گرم ازت

—مقدار150-180 کیلو فسفر

—مقدار70-80 کیلوگرم پتاسیم در هکتار

—در خاکهای شنی در مقایسه با خاکهای سنگین باید به مقدار بیشتری در نظر گرفته شود

—مصرف 5-10 تن در هکتار حیوانی پوسیده توصیه می شود

احتیاجات کودی هندوانه:

احتیاجات کودی هندوانه نسبت به پتاس و ازت زیاد است ولی نیازفسفر در این گیاه نسبتاً کم است با توجه به غنی بودن اکثر خاک های ایران نسبت به پتاس نیازی به مصرف آن نمی باشد.

مقداروطریقه مصرف کود اوره در هندوانه:

مقدار 300 کیلوگرم اوره در 4 مرحله

1- هنگام کاشت

2- هنگام منشعب شدن شاقه

3- دقیقاً قبل از میوه دهی

4- بعد از تشکیل اولین میوه

كودهای سرك

بهتراست كودهای كه امكان محلول پاشی را دارند را با مقدار مناسب بصورت محلول پاشی استفاده نمود تا كمتر مشكلات شوری خاك را بوجود آورند . البته بهتر است در هنگام محلول پاشی از آب شیرین و مناسب استفاده گردد تا از تنش و استرس شوری گیاه در امان باشد. بهتر است کود فسفات وپتاس براساس آزمون خاک انجام شود بهتر خواهد بود .

مصرف کود اسید بوریک دراراضی شور توصیه نمی شود .

هندوانه به کمبود منگنر ، بور، آهن ، روی و کلسیم بسیار حساس است .محلول پاشی کود های محتوی این عناصر غذایی در بعضی حالات در بهبود کیفیت هندوانه سودمند می باشد .

کاشت:

معمولاً بذر پاشی هندوانه در زمین اصلی انجام می گیرد بدین منظور 1 یا 2 روز قبل از آن بذر را در پارچه مرطوب تحت دمای حدود 25 درجه سانتی گراد نگه می دارند و بدین ترتیب عمل جوانه زنی و سبز شدن تسریع می شود.

زراعت هندوانه معمولاً به صورت کپه ای انجام می گیرد بدین صورت که در محل های تعیین شده گودال هایی به عمق 20 تا 25سانتی متر و به فاصله 75 تا 80سانتی متراز همدیگرحفر کرده وکود های توصیه شده را در کف گودال ریخته وروی آن رابا کود حیوانی پوسیده پوشانده (بهتر است مقداری کود دامی پوسیده را با خاک مخلوط کرده تا علاوه بر تقویت مواد غذایی خاک گرمای زمین را نیز تا حدودی حفظ کند).

سپس مقداری خاک الک شده بر روی آن ریخته و به منظور کاشت تعداد3 الی 4 بذر جوانه زده سالم و ضدعفونی شده را روی بستر تهیه شده به نحوی قرار می دهند که ریشه چه ها به طرف پائین قرار گیرد. آن وقت روی بذر را با یک لایه نازک خاک نرم می پوشانند وبلافاصله با آب پاش آبیاری می کنند در این روش فاصله ردیف ها را 1/5یا 2 متر درنظر می گیرند کاشت مکانیزه هندوانه نیز در بعضی کشورها رایج است نوع کشت ردیفی است و پس از نمو کافی، بوته های اضافی را به فواصل معین تنک می کنند.

تصاویر

طبقه بندی: مقالات،
برچسب ها: خواص هندوانه، تاریخچه هندوانه، نحوه کاشت، بذر، فروش بذرF1، فروش بذر هیبرید، فروش با كیفیت،

تاریخ : 1392/05/7 | 20:19 | نویسنده : مهدی عباس نژاد | نظرات
.: Wesite Themes By AzerGol:.
به این سایت رأی بدهید