تبلیغات
آذر گل | فروش بذر و نشاء،گل و گیاه - بیماری برگها

انواع بیماری برگ هاباتصویر

آسیب رسید به شاخ و برگ گیاهان توسط آفات و بیماریها ی تواند به صورت فاسد شدن و ضایع شدن قسمتهای ظاهری گیاه باشد و اگر این قسمتها، بخش هایی از گیاه باشند که مسؤول تولید بخش های خوراکی و یا محصولات گیاهی باشد سبب کاهش محصول می گردد. 

نشانه های بیماری که بر روی برگها ظاهر می شود ممکن است به صورت لکه یا خال و یا حتی وسیع تر و قابل لمس باشند. پیکنیه یا ( سلول های هاگ میوه آوری که در بعضی قارچ های ناقص وجود دارد) در محل های آلوده به عوامل بیماری زا، که این محل و مناطق می تواند به صورت لکه و خال و یا گال و یا قسمتهایی که رنگدانه های آن از بین رفته باشد قابل مشاهده است. قسمتهای آلوده به عوامل بیماری زا اغلب خشک یا فاسد می شوند.

اکثریت لکه های برگی به سبب بیماری ها می باشند. گیاه بر اثر بیماری های قارچی ضعیف تر شده و این عامل باعث گسترش هر چه بیشتر بیماری می شود. اگر گیاه قبل از ظهور بیماری قدرت و توانایی اش را از دست داده باشد به این صورت که در شرایط رشد نامناسب قرار گرفته باشد و یا مراقبت مناسب از آن به عمل نیامده و یا عناصر شیمیایی ضروری(عناصر ماکرو و میکرو) تأمین نشده باشد، آسیب پذیرتر است. برگهایی که قبلاً رنگدانه های خود را از دست داده اند و یا به رنگهای غیر از سبز درآمده باشند برای آلوده شدن توسط عوامل بیماری زا مستعدتر هستند. 


لکه برگی (قارچی) Leaf sport fugal 

به صورت لکه های گرد و خاکستری و یا قهوه ای رنگ در برگها پیشرفت کرده (اینجا روی برگ کوچک که یک گیاه روغنی است نشان داده شده) و تعداد زیادی هاگ قارچ در سطح لکه ها قابل مشاهده است. این احتمال وجود دارد که لکه ها به یکدیگر بپیوندند و سطوح بزرگتری را در بر بگیرند. راههای مقابله 
1) جدا کردن برگهای آلوده از گیاه است
2) جمع آوری برگهای آلوده از داخل گلدان و اطراف گیاه
3) و می توان از قارچ کشهایی مثل carbendazim , manzeb می توان استفاده کرد. 


ویروس ارکید orchid virus 
لکه های قهوه ای تیره و یا سیاه و گاهاً زرد بر روی برگ ها ظاهر می شود که معمولاً به صورت رگه های کشیده است. بر روی گیاهی تأثیر می گذارد و سبب کاهش و انحطاط توان و انرپی گیاه می شود. هیچ راه درمانی برای آن وجود ندارد و شما باید بدون معطلی و سیع گیاه آلوده را نابود کرده و تا مدتی از خاکی که گیاه آلوده در آن بوده استفاده نگردد. بیشتر ارکیدها تحت هجوم این عامل بیماری زا می توانند قرار بگیرند و در تمام مدت سال ممکن است این عامل بیماری ظهور کند. 


لکه شکلاتی لوبیا Bean chocolate spot 
به رنگ شکلاتی و یا قهوه ای است که روی برگها و ساقه گل این لکه ها دیده می شود. 
لکه ها به یکدیگر می پیوندند و تقریباَ از لحاظ رنگ یکسان هستند . راههای مقابله با این بیماری 
1) زهکشی مناسب 
2) استفاده نکردن از مقداری زیادی کود نیتروژنه 
3) استفاده از کود پتاس به صورت فسفات 
4) فضای بین کاشت هر گیاه را افزایش دهیم
5) علف هرز بین خطوط کاشت را از بین ببریم که این به کاهش رطوبت و اطراف گیاه کمک می کند.
6) استفاده از سم carbendazim
در ضمن عامل ایجاد کننده این بیماری قارچ Botritis fabae است. زمان ظهور بیماری اواخر بهار و پاییز است. 


لکه برگی کرفس : celery leaf spot 


لکه های تیره و سیاه به اندازه نوک سنجاق که بر روی برگها ظاهر شده و سبب از بین رفتن رنگدانه ها و مرگ برگ می شوند. لکه ها می توانند بر روی دمبرگ ها نیز ظاهر شده و در نهایت نیز سبب کاهش محصول شوند. زمان ظهور بیماری تمام فصول می تواند باشد.
روشهای مبارزه با عامل بیماری 
1) استفاده از بذرهای مرغوب و استاندارد 
2) نابودی گیاهان آلوده
3) سمپاشی با قارچ کش copper – bosed (پایه مسی)
4) کنترل حشرات درون خاک و علفهای هرز
عامل بیماری قارچ septoria apicola است. 


لکه برگی توت فرنگی staraw berry leaf spot 
لکه های مایل به قرمز و ارغوانی که بر سطح برگها ظاهر می شود و با گذشت زمان اندازه آنها بزرگتر می شود. رشد قارچها بر روی این لکه ها سبب گسترش این لکه ها بر سطح برگ می شود و برروی گلدهی تأثیر منفی می گذارد. زمان ظهور این بیماری اواسط تابستان تا پاییز است. عامل بیماری قارچ my cosphaeralla fraga است. 
روش مقابل 
1) برگهایی که شدیداً آلوده هستند را نابود کنیم و از گیاه جدا گردانیم
2) نابودی گیاهان و میوه هایی که آلودگی شدید دارند
3) اسیدی قارچ کش carbendazim در زمان گلدهی 


جوشهای سیاه لنینیوم Delphinium black blotch 
جوشهای سیاه بر سطح برگها و غنچه گل و دمبرگها ظاهر می شود . زمان ظهور اواخر بهار تا پاییز است.
راههای مقابله 
1) نابودی گیاهان و برگهای آلوده 
2 ) گیاهان جدید در فضای تازه ای کشت شوند
3) عدم آبپاشی بر روی گیاه و برگها در زمان آبیاری 


زنگ ماهونیا mahonia Rust 


لکه های قهوه ای تیره و پر از هاگ ( که به صورت جوشهای چرکی است ) که معمولاً در سطح تحتانی برگها ظاهر می شوند. ممکن است لکه هایی به رنگ نارنجی روشن نیز ایجاد شود. برگها احتمال دارد زودتر از زمان طبیعی ریزش کرده و به طور کلی سلامتی گیاه تحت تأثیر قرار گیرد. زمان ظهور بیماری اواخر بهار تا اوایل پاییز است. راههای مقابله:
1) جداکردن برگهای آلوده و یا از بین بردن گیاهانی که شدیداً آلوده هستند.
2) اگر امکانش وجود دارد بهبود اصلاح چرخش هوا در گیاه ( به وسیله دستگاهها در گلخانه)
3) اسیدی قارچ کش مناسب مثل penconazole و یا Mancozeb و یا bupirimate در زمان 3 برگی گیاه ( از زمانی که بذر رشد کرده و گیاه 3 برگ دارد) عامل بیماری قارچ cuminsiella mirabilissima است که در محیط های مرطوب رشد می کند. 


لکه برگی سیاه کلم BRASSICA DARK LEAF SPOT 
لکه های سیاه خاکستری گرد بر سطح برگها مشاهده می شود. معمولاً حلقه ای از پیکنید یا (هاگ ناقص) بر روی لکه ها وجود دارد. برگهای آلوده ریزش خواهند کرد. در ضمن برگها قبل از ریزش ممکن است خشن و سوراخ دار شوند.
عامل بیماری قارچ Alternaria brssicola است که در مناطق مرطوب و فاقد چرخش هوای مناسب رشد می کند. زمان ظهور بیماری اواسط تابستان تا اواخر پاییز است.
روشهای کنترل 
1) برگهای آلوده را جدا کنیم و آنها را بسوزانیم ( در محیط باقی نمانن
د) 2) افزایش فضای کاشت بین گیاهان برای بهبود چرخش هوا و کاشتن بذر و در خطوط مشخص
3) نابودی علفهای هرز
4) عدم آبیاری سطوح و شاخو برگ گیاه
5) عدم کوددهی بیش از حد مخصوصاً کود نیتروژن که باعث رشد بیش از حد گیاه و آبکی شدن ساقه ها می شود. 


لکه سیاه رز ROSE BLACK SPOT 
لکه های سیاه یا ارغوانی در سطح برگها ظاهر می شود و ممکن است به یکدیگر بپیوندند و یا جدا از هم باقی بمانند. برگها زرد شده و ریزش زود هنگام دارند. سبب ضعیف شدن گیاه می شود و قارچها بر روی این لکه ها رشد می کنند. عامل بیماری قارچ Diplocarpon rosae است که بر روی زخمهای ساقه و فلسهای جوانه و برگهای ریزش کرده می تواند ادامه حیات دهد.
راههای کنترل 
1) نابودی برگها و گیاهان آلوده 
2) بعد از هرس بهاره بررسی شاخه ها و برگهایی که لکه های سیاه دارند سریعاً باید توسط یک قارچ یک قارچ کش مناسب اسپری شوند. در زمانی که گیاه در حالت 2 برگی نیز است می توان سم پاشی کرد. سموم مناسب عبارتند از mancozed , penconazole زمان ظهور بیماری اوایل تابستان تا پاییز است. 


لکه برگی (قارچی) Leaf spot fungal 
لکه های قهوه ای با مرکز خاکستری رنگ در روی برگها مشاهده می شود در اینجا بر روی یک گل پامچال مشاهده می کنید. در بعضی مواقع همراه با زرد شدن برگها است و بر روی قسمتهای آلوده ممکن است هاگها را مشاهده کنید. زمان ظهور عوامل بیماری اواخر بهار تا اوایل پاییز است لکه ها ممکن است به یکدیگر بپیوندند و فضای بیشتری را آلوده کنند و در نهایت سبب مرگ بافت و برگها و گیاه می شوند. محل رشد این قارچ گیاهان انگل است و در بسیاری از گونه های گیاهی این بیماری مشاهده می شود.
راههای مقابله :
1) اسپری کردن درختان جوان fenitrothin و یا با pirimiphos – methyl و یا با bifenthrin 


لکه برگی (باکتریایی) Leaf spot Bacterial 
لکه های گرد یا دایره ای که سبب مرگ بافت شده برروی برگها ظاهر می شوند ( این شکل بر روی برگ با میله است ) معمولاً دور لکه مناطقی با رنگ زرد روشن وجود دارد و در اطراف یا روی لکه هیچ گونه هاگی مشاهده نمی شود. در برخی موارد که آلودگی جزئی است ممکن است خود صدمه ای به گیاه نزند ولی توان و قدرت گیاه را گرفته و آن را نسبت به عوامل دیگر بیماری زا تضعیف می کند. معمولاً به وسیله باران یا تراوش آب از یک برگ به برگ دیگر منتقل می شود راههای مقابله A) نابودی قسمتهای آلوده و همچنین جلوگیری واجتناب از آبیاری قسمت های بدون خاکی گیاه مثل شاخ و برگ ها 

لکه برگی بنفشه فرنگی Pansy leaf spot 
لکه های ارغوانی – قهوه ای با رنگی براق برروی برگها مشاهده می شود و ممکن است به یکدیگر بپیوندند و قسمتهای بیشتری از گیاه را آلوده کنند. برگهای آلوده ممکن است ریزش زودهنگام داشته باشند و یا سوراخ شوند. در گیاهان پیرتر و مسن تر اثرات منفی بیشتری دارد. زمان ظهور عوامل بیماری زا اواسط تابستان تا اواخر پاییز است. عامل بیماری قارچی است و ممکن است از گونه های Ramularia و یا cercosora باشد. راههای مقابله : سریعاً باید برگها و یا گیاهان آلوده را از محیط دور کرد و نابود کرد و یا اسپری کردن قارچ کش moncozeb امکان دارد موفقیت پذیر باشد. 

لکه قیری افرا Tar spot of Acer 


لکه های بزرگ و سیاه که هاله ای از رنگ زرد در اطراف آنها وجود دارد روی برگها ظاهر می شود. البته در طح فوقانی برگها بوجود می آید. برگها ممکن است ریزش کنند و درخت به حالت غیرطبیعی به نظر برسد. ولی به طور کلی توان و انرژی درخت را زیاد اتلاف نمی کند د راواخر بهار تا پاییز زمان ظهور این لکه ها است. عامل بیماری قارچی است که می تواند بر روی برگهای ریزش کرده زندگی کند و در بهار هاگهای خود را پخش می کند راه مقابله خاصی تا به حال برای آن کشف نشده و تنها کار جداسازی و نابودی برهای آلوده و جمع آوری آنها از پای درخت است


.: Wesite Themes By AzerGol:.
به این سایت رأی بدهید